Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - ÖN BİLGİLER 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Satıcı Firma: Lansman Computer Erkan Durmaz

Satıcı Firmanın Web Sitesi: http://www.lansmancomputer.com/

Satışa Konu Olan Ürün: https://www.kibrisnotebook.com/  internet sitesinde teşhir edilip mağazada satılan tüm ürünler. 

Satıcı Firma Adresi: M.Ruso Caddesi No: 58/D Küçük Kaymaklı - Lefkoşa KKTC

Satıcı Firma Telefon Numarası: 0392 228 80 31

Satıcı Firma Gsm Numarası: 0533 851 33 10

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, https://www.kibrisnotebook.com/  internet sitesinde teşhir edilip mağazada satılan, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve  Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

 

3.1.  Alıcı, www.kibrisnotebook.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

3.2.  Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,  satıcı tarafından  ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

 

3.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

3.4. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

3.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.kibrisnotebook.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 5- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

 

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonucu düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen fatura özeti ve ürün ile birlikte müşteriye verilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ikinci el ürünler içi 3 gün sıfır ürünler için 14(ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin  kullanılmamış ve paketinin hasar görmemiş ayrıca iç giyim ürünlerinde ambalajının açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyen kuralları gerektiren ürünlerdir. Ayrıca, her türlü giyim, sağlık ve kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

Teslimatta Ödeme metoduyla yapılan alış verişlerde, sipariş kargoya verildikten sonra cayma hakkı kullanılması durumunda, satıcının web sitesinde beyan ettiği miktarlardaki gidiş-dönüş kargo masrafları ile gidiş-dönüş tahsilatlı gönderi komisyon masrafları alıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 8- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.